Obligatorisk oppgave

Min motivasjonshistorie

Den obligatoriske oppgaven er en refleksjonsoppgave som skal handle om din egen motivasjonshistorie, det vil si din motivasjon for læring som skoleelev og din motivasjon til å velge lærerutdanning. I oppgaven skal du beskrive og drøfte hva som motiverte deg for skolearbeid da du var elev i videregående skole, og hva som motiverte deg for valg av lærerutdanning og en fremtidig karriere som lærer.

Så lenge du besvarer de fire punktene under, er strukturen i den obligatoriske oppgaven åpen og opp til deg å utforme. En god struktur vil vanligvis bestå av en innledning, en hoveddel og en avslutning med en eventuell oppsummering og konklusjon. 

 1. Bruk relevant motivasjonsteori til å beskrive din egen motivasjon for skolearbeidet generelt eller innenfor et bestemt fag da du var elev i videregående skole.
 2. Drøft hvilke faktorer som var mest sentrale for din motivasjon for å bli lærer.
 3. Bruk relevant pensumlitteratur til å beskrive den læreren du ønsker å bli, og hva du ser for deg kommer til å bli utfordrende på vei mot målet ditt.
 4. Hvilke kompetanser trenger du for å bli den læreren du nå har beskrevet?

Det er viktig å bruke studielitteraturen aktivt. Det innebærer blant annet at du anvender sentrale fagbegreper i besvarelsen.

Formelle krav til obligatorisk oppgave PROF1015

 • Teksten skal ha halvannen linjeavstand og skrives i Times New Roman eller Calibri, størrelse 12.
 • Oppgaven skal ha sidetall
 • Oppgaven skal ha et omfang på 1500-1700 ord, ikke medregnet litteraturlisten
 • Litteraturhenvisninger i teksten og litteraturlisten skal føres etter APA-modellen
 • Forsiden skal inneholde:
  • Navn
  • Innleveringsform: Obligatorisk oppgave
  • Semester og år 
  • Emnekode og emnenavn (PROF1015 - Profesjonsidentitet, læring og undervisning)

Den obligatoriske oppgaven skal leveres i Canvas

Den obligatoriske oppgaven vurderes som Godkjent/Ikke godkjent og inkluderer en framovermelding.

Vurderingskriterier for obligatorisk oppgave.

 

Publisert 18. sep. 2020 11:24 - Sist endret 7. nov. 2022 09:05