Praksis i PROF1015

Lektorprogramstudenter skal i følge Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 ha totalt 100 dager praksis i løpet av studiet. De 15 første praksisdagene gjennomføres i innføringsemnet til profesjonsfaget, PROF1015 – Profesjonsidentitet, læring og undervisning, som ligger i ditt tredje semester.

Disse 15 dagene fordeles på følgende måte:

  • 9 dager ukentlig gruppepraksis.
  • 5 dager intensiv praksisuke
  • 1 dag mikroundervisning på UiO

For å kunne starte på PROF1015 må du ha minst 30 studiepoeng i dine undervisningsfag. Ved normert studieprogresjon vil du som er student i språk- og samfunnsfagene ha fullført 60 studiepoeng i ett fag og du som er realfagstudent vil ha fullført 60 studiepoeng fordelt på begge undervisningsfag når du kommer til skolen i fredagspraksis.

 

Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes lærerutdanninger av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Dokumentasjon og erklæringer i forbindelse med praksis

Taushetsplikt

Du er underlagt taushetsplikt om forhold du blir kjent med i skolen under praksisperiodene. Du bekrefter at du har gjort deg kjent med dette i Studentweb. Mer informasjon om taushetsplikt finner du her.

 

Egenerklæringsskjema vedrørende tuberkulose:

Du må fylle ut og levere inn egenerklæringsskjemaet vedrørende tuberkulose for å få lov til å gå ut i praksis. Se her for mer informasjon.

 

Politiattest

Politiattest må leveres før første praksisperiode. Innleveringsfrist er før 1. semester hvis første praksisperiode er i høstsemesteret, og 1. februar hvis første praksisperiode er i vårsemesteret. Se her for mer informasjon om politiattest.

 
Publisert 14. mai 2019 11:40 - Sist endret 3. juni 2020 09:33