Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Praksis, FoU-oppgave og hjemmeeksamen (2FAG)

Trekkfrist: 28. november

45-dagers praksis (2FAG)

FoU-oppgave i pedagogikk og fadidaktikk B (2FAG)

Utlevering av oppgaven: 5. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A (2FAG)

Utlevering av oppgaven: 17. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 19. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL1-Deltakelse i undervisning

OBL2-Oppgave innen PfDK

OBL3-Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgave

Praksis, FoU-oppgave og hjemmeeksamen (1FAG)

Trekkfrist: 28. november

45 dagers praksis (1FAG)

FoU-oppgave i pedagogikk og fadidaktikk B (1FAG)

Utlevering av oppgaven: 5. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 12. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

48-timers hjemmeeksamen i pedagogikk og fagdidaktikk A (1FAG)

Utlevering av oppgaven: 17. desember kl. 12:00

Innleveringsfrist: 19. desember kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL1-Deltakelse i undervisning

OBL2-Oppgave innen PfDK

OBL3-Innlevering av arbeidskrav til eksamen del 2: FoU-oppgave

OBL4 - Selvvalgt pensum (1FAG)

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 23:22