Praksisguide

Sist endret 27. mai 2019 18:48 av Siv Bergheim Holen
Sist endret 13. feb. 2020 14:08 av Celin Marie Hoel Olsen

Denne instruksen skal gi informasjon og veiledning om hva som er gjenstand for vurdering og hva som kvalifiserer til sluttvurderingen «bestått».

Sist endret 3. juni 2020 09:38 av Celin Marie Hoel Olsen

Merk! Høsten 2020 utgår de fem oppstartsdagene pga. situasjonen rundt Covid-19. De fem dagene legges i stedet for til uke 46 og innlemmes da i det som blir 9-ukerspraksis (uke 37-46).

Sist endret 2. juni 2020 12:17 av Celin Marie Hoel Olsen

Merk! Pga. situasjonen rundt Covid-19, vil oppstartspraksis i uke 33/34 utgå. Disse 5 dagene innlemmes i sammenhengende praksis, og legges da til uke 46. Det vil høsten 2020 organiseres 9-ukerspraksis fra uke 37-46. 

Sist endret 27. aug. 2018 14:57 av Celin Marie Hoel Olsen
Sist endret 2. juni 2020 12:13 av Celin Marie Hoel Olsen

Emnet PROF4045 har totalt 45 dager praksis som fordeler seg på 5 oppstartsdager i tillegg til 8 uker sammenhengende praksis.

Merk! Pga. situasjonen rundt Covid-19, vil oppstartspraksis i uke 33/34 utgå. Disse 5 dagene innlemmes i sammenhengende praksis, og legges da til uke 46. Det vil høsten 2020 organiseres 9-ukerspraksis fra uke 37-46. 

Sist endret 24. mai 2019 10:29 av Siv Bergheim Holen

 

Sist endret 3. sep. 2020 10:27 av Marie Stanghov Thorstensen
Sist endret 23. mai 2019 15:06 av Marie Stanghov Thorstensen
Sist endret 4. sep. 2018 09:41 av Celin Marie Hoel Olsen