Organisering og gjennomføring av 5 oppstartsdager

Merk! Høsten 2020 utgår de fem oppstartsdagene pga. situasjonen rundt Covid-19. De fem dagene legges i stedet for til uke 46 og innlemmes da i det som blir 9-ukerspraksis (uke 37-46).

 

Fem oppstartdager

Oppstartspraksis skal gjennomføres fem dager i løpet av uke 33 og 34. Praksisdagene må ikke kollidere med studentenes obligatoriske undervisning på Blindern. Praksis vil bestå av én eller flere planleggingsdager og de første dagene etter skolestart.

For eksempel
16.08 + 19.08- 22.08
 

   
Aktivitet

Studentene møter og skygger veileder(e) gjennom fem dager. Det vil si at studentene observerer og deltar i alle oppgaver veileder(e) utfører, administrative så vel som faglige. Skolen oppfordres til å finne gode løsninger som samsvarer med praksisperiodens læringsmål i tilfeller der kontinuerlig <<skygging>> blir vanskelig.

Studentene og veileder bør i løpet av de fem dagene også planlegge for faglig innhold i 8-ukerpraksis og diskutere relevant tematikk for studentenes FoU-oppgave. 

Læringsmål Studentene skal få erfaring med oppstart av et skoleår og læreres arbeidsoppgaver i forbindelse med skolestart.

 

Publisert 15. mai 2017 11:25 - Sist endret 3. juni 2020 09:38