Veileders rolle og oppgaver

Før praksis:

 • i samarbeid med praksiskoordinator planlegge studentenes praksis med bakgrunn i praksiskortet, og fastsette studentenes timeplaner.
 • være kjent med skjemaet undervisingsplan, som studentene bruker på campus for å planlegge undervisning. Dokumentet bidrar til å synliggjøre studenters tanker vedrørende undervisningen og vil være et godt verktøy for før- og etterveiledning.

Under praksis:

 • i samarbeid med studentene lage planer som viser:
  • hvordan de vil arbeide med de ulike kvalifiseringsområdene for praksisopplæringen
  • hvilke observasjons- og undervisningsoppgaver studentene skal ha
  • når studentene skal være tilstede i undervisningen
  • når veiledning og evalueringer finner sted
 • legge til rette for at studentene får den veiledningen de har krav på.
 • gi tydelige tilbakemeldinger på både styrker og eventuelle svakheter ved studentenes profesjonsutøvelse
 • involvere praksiskoordinator ved skolen dersom du har behov for støtte til veiledning eller vurdering av studenter
 • legge til rette for at studentene får gjennomført innholdskomponentene i praksiskortet.
 • kontakte praksiskoordinator umiddelbart dersom student(er) fungerer mindre godt i praksis. Les mer om Tvil om lærerdyktighet her.
 • mot slutten av praksisperiodene holde et oppsummeringsmøte med hver student der praksisperioden gjennomgås 
 • signere gjennomførte innholdskomponenter på studentenes praksiskort
 • gjøre en vurdering av studentene og gjennomgå praksisrapportens innhold med studentene.

   

  Etter praksis:

 • levere praksisrapporter på studentene. Rapportene skal leveres senest en uke etter endt praksis.
 • delta i vurderingskomiteen ved tvil om en students lærerdyktighet
Publisert 22. mai 2017 12:52 - Sist endret 23. mai 2019 15:06