Tilleggspensum for ettfagsstudenter i PROF4045

Oversikt over tilleggspensum skal leveres i Canvas-rommet "Naturfagenes didaktikk" senest 23. oktober kl. 16.00.

Tilleggspensum

Studenter som har kun ett fagdidaktisk fag (ettfagsstudenter), skal i PROF4045 legge opp et tilleggspensum i dette fagdidaktiske faget. Omfanget av dette tilleggspensumet skal være 350–375 sider. Studenten velger tekster til sitt tilleggspensum i samråd med faglærer i fagdidaktikk, og en liste over valgte tekster leveres inn for godkjenning på læringsplattformen Canvas innen angitt frist.

Eksamener i PROF4045

48-timers hjemmeeksamen

Dette er en eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk.

FoU-oppgave

Dette er en eksamen i pedagogikk og tilleggspensumet i fagdidaktikk. Den godkjente listen over tilleggspensum skal legges ved besvarelsen.

Henvisning til pensumtekster i eksamensbesvarelser

48-timers hjemmeeksamen er eksamen i pedagogikk og det ordinære pensumet i fagdidaktikk. Sensorene vet ikke hvilke besvarelser som er skrevet av ettfagsstudenter, og vil altså vurdere disse besvarelsene på samme måte som tofagsstudentenes besvarelser. Ettfagsstudenter kan vise til faglitteratur fra tilleggspensumet i sine besvarelser hvis de finner det relevant, på samme måte som alle studenter står fritt til å trekke inn annen relevant faglitteratur i en eksamensbesvarelse, men dette må komme i tillegg til – ikke i stedet for – bruk av litteratur fra det ordinære pensumet.

FoU-oppgaven er eksamen i pedagogikk og tilleggspensum i fagdidaktikk. Sensorene får tilgang til listene over tilleggspensum og skal vurdere ettfagsstudentenes kompetanse i dette fagstoffet. Det er ikke forventet at ettfagsstudentene viser til alle tekster i tilleggspensumet, kun de som er relevante for å besvare oppgaven. Ettfagsstudenter står fritt til å trekke inn litteratur fra det ordinære pensumet hvis de finner det relevant, men det er ikke påkrevd.

Publisert 23. mai 2018 14:18 - Sist endret 15. sep. 2020 10:00