PROMO4 – Profesjonsrettet mentorordning 4. semester

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

PROMO 4 er det fjerde av ti emner i Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning. Gjennom møter på campus og skolebesøk blir du introdusert for ulike aspekt ved en lærers hverdag.

PROMO-gruppen ledes av en godt kvalifisert mentor som legger til rette for diskusjoner, refleksjoner og innsikt i ulike aspekt av lærerprofesjonen.

Mellom samlingene vil det være arrangement/tilbud med fokus på deg som student fjerde semester.

Hva lærer du?

Emnet gir deg innsikt i sentrale tema relatert til sammenhenger mellom studiefag og skolefag. I samlingene skal vi:

  • Fokusere på utfordringer mellom studiefaget og skolefaget ved å bidra til refleksjon rundt utfordringer knyttet både til nivå, kildebruk og innhold i faget.
  • Diskutere hvordan studiefaget er operasjonalisert/kommer til uttrykk i læreplanene og hva dette har å si for undervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Emnet krever opptak til Lektorprogrammet (UVM5-LEP). Emnet er tilrettelagt for deg som går 4. semester i Lektorprogrammet. Det er ingen obligatorisk deltakelse. Ved mer enn 80 % deltakelse vil du få attest som kan brukes ved jobbsøknad.

Undervisning

Emnet er organisert med tre samlinger i vårsemesteret. Du deltar i en gruppe med studenter fra samme studieløp som deg, og gruppen ledes av en erfaren veileder og lærer fra skolen med tilsvarende fag.

Arrangementene mellom samlingene kan være både forelesninger og gruppeøvelser. Her vil du møte vitenskapelig ansatte fra UiO, samt Lektorprogrammets administrasjon og studieveiledere.

Eksamen

Det er ingen eksamen i emnet. Emnet blir bestått dersom du deltar på minst to av de tre gruppesamlingene.

Karakterskala

Godkjent/ikke godkjent

Fakta om emnet

Studiepoeng

0

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk