Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Sjøberg, Svein: Naturfag som allmenndannelse. En kritisk fagdidaktikk, 3. utgave. 2009. Oslo, Gyldendal Akademisk.

Pensum vil bli supplert med enkelte mindre artikler.

Publisert 15. okt. 2009 09:44 - Sist endret 20. nov. 2009 15:32