Dette emnet er nedlagt

Semesterside for RDID4040 - Høst 2012

EKSAMEN

Muntlig eksamen i RDID4040 starter klokken 13.00 torsdag 29. novmember:

Kandidatnummer og tidspunkt for eksamen (PDF)

23. nov. 2012 15:54

Tidspunkt for undervisning er endret til torsdager kl. 14:15-17:00

21. juni 2012 11:43

Kontakt

UV-studieinfo