Dette emnet er nedlagt

RDID4090 – Masteroppgave i realfagdidaktikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid, vanligvis i form av en monografi, men med mulighet for å bestå av en samling mindre arbeider som utgjør en samlet helhet. Normalt skrives oppgaven på norsk, men det er også mulig å skrive på engelsk. Oppgaven kan være enten et empirisk eller et teoretisk arbeid, eller en kombinasjon.

Det finnes en liste over aktuelle hovedfagsveiledere og deres faglige interesser. Det kan være en fordel å velge en oppgave som tilhører et program eller prosjekt der veileder og eventuelt andre studenter deltar.

Hva lærer du?

Gjennom arbeidet med oppgaven kvalifiseres kandidatene for arbeid knyttet til formidling av realfag i norsk skole- og utdanningssystem. Gjennom arbeidet skal kandidaten også bli i stand til å drive forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til dette fagfeltet på en måte som styrker disse fagene kvalitativt i vårt skolesystem.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Forutsetter opptak til masterstudiet, i hovedsak basert på lektorprogrammets studieretning for realfag.

Emnet bygger på

  • Error: java.lang.NullPointerException
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • og enten
  • Error: java.lang.NullPointerException
  • eller
  • Error: java.lang.NullPointerException

Undervisning

Det gis inntil 14 timer veiledning enten individuelt eller i gruppe (for studenter somskriver masteroppagve sammen).


Retningslinjer for masteroppgave
 

 

Eksamen

Masteroppgaven blir vurdert av en eksamenskommisjon med en intern og en ekstern sensor. Karakterer settes etter en avsluttende muntlig eksamen der kandidatene besvarer spørsmål knyttet til oppgaven. Det anvendes en gradert karakterskala fra A til E, med A som beste karakter, og F for ikke bestått.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

- En masteroppgave som har fått et ikke-bestått eksamensresultat, kan bare èn gang leveres på ny som et nytt eksamensforsøk, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form jf.Forskrift om stduier og eksamener ved Unievrsitetet i Oslo § 5.6.1

- En masteroppgave som har fått et bestått eksamensresultat, kan ikke levers på ny i bearbeidet form jf.Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.5.2

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

UV-studieinfo