Semesterside for RELDID4090 - Vår 2011

Osloforskning utlyser mastergradsstipend

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo (UiO), som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

To ganger i året kan masterstudenter søke stipend på kr 20 000,- for arbeidet med masteroppgaver med Oslorelevant tema. Det er også mulig for forskere å søke støtte.

Mange temaer og fagområder er aktuelle, og alle spennende prosjektforslag (5-7 sider) vil bli seriøst vurdert. Aktuelle temaer som kan nevnes er: helse, miljø og levekår, boligforhold, fremmede kulturer, historie, arkitektur, språk, politikk.

Søknadskjema, utfyllende informasjon om Osloforskning og masteroppgaver som har mottatt støtte finnes på uio.no/osloforskning

Søknadsfrist: 15 februar.

20. jan. 2011 16:48