Oppgavetekst til obligatorisk oppgave

Obligatorisk aktivitet i SDID4002 - Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse

Den obligatoriske komponenten i emnet er en skriftlig oppgave med selvvalgt problemstilling. Oppgaven skal være på 2300-2700 ord (referanser er utenom).

Utfyllende informasjon

Den obligatoriske skriftlige oppgaven tar utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling med klar relevans for emnet ”Samfunnsfagdidaktikk: Å utdanne til deltakelse”. I denne oppgaven skal du diskutere ett eller flere teoretiske perspektiver med vekt på motsetninger eller spenningsforhold mellom ulike forskningsbidrag til feltet.

Publisert 28. mai 2018 15:08 - Sist endret 28. mai 2018 15:08