Undervisning ved ILS høsten 2020

Høsten 2020 vil bli et semester som krever at du som student i stor grad må forholde deg aktivt til informasjon om eventuelle endringer ved UiO og i de emnene du følger som følge av situasjonen med Covid-19. Du må kjenne til UiOs veileder for smittevern og tiltak for å ivareta dette. Undervisningsopplegget og hva som kreves av forberedelser og etterarbeid av deg vil variere mellom emner og underveis i en seminarrekke, og det kan komme endringer i løpet av semesteret.

Som student er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres på UiOs informasjonsside om koronasituasjonen, på fakultetenes hjemmesider, på semestersider og i Canvas-rommene til de emnene du følger.

Timeplanen på semestersiden viser når emner du skal følge har undervisning. Du vil ikke bli bedt om å møte til fysisk eller digital undervisning utenom disse tidspunktene. I noen emner vil det likevel legges til grunn at du har gjort nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere informasjon i Canvas hva som gjelder for dine emner.

Canvas åpner mandag 3. august, om ikke annet er beskrevet på semestersiden for emnet. 

Vi ser frem til å møte deg til et nytt semester til høsten og ønsker deg i mellomtiden en riktig god sommer!

Publisert 2. juli 2020 19:43 - Sist endret 2. juli 2020 19:43