Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Hovedbøker

Bråten, I. (red.): Læring i sosialt, kognitivt og sosialt-kognitivt perspektiv, 2002. Cappelen akademisk forlag. Kap. 1, 2, 5, 7 og 9 (104 sider).

Engelsen, B.U.: Ideer som formet vår skole? Læreplanen som idébærer - et historisk perspektiv, 2003. Gyldendal akademisk. Del II: s. 79 - 207 (128 sider).*

Møller, J.: Lære å/og lede. Dilemmaer i skolehverdagen, 1996. Cappelen akademisk forlag. Kap. 3, 4, 6 (100 sider).

Aasen, P., Foros, P.B., Kjøl, P. (red.): Pedagogikk og politikk, 2004. Cappelen akademisk forlag. s. 11 - 27, 66 - 85, 140 - 161, 175 - 191, 194 - 216 (94 sider).*

Bøker merket * inngår som pensumbøker også på andre emner i masterprogrammet

Kopisamling

Eggen, Astrid: Verdisetting gjennom vurderingspraksis. I: Møller, Fuglestad og Langfeldt (red.): Ledelse i anerkjente skoler, 2006. Universitetsforlaget (under utgivelse).

Hauge, A.-M.: Den flerkulturelle skolen eller en skole med minoriteter. I: Hauge, A.-M.: Den felleskulturelle skolen, 2004. Universitetsforlaget. (21 sider).

Hauge, A.-M.: Ledelse og skoleutvikling i flerkulturelle skoler. I: Hauge, A.-M.: Den felleskulturelle skolen, 2004. Universitetsforlaget. (15 sider).

Klette, K: Lærerstyrt kateterundervisning fremdeles dominerende? Aktivitets- og arbeidsformer i norske klasserom etter Reform 97. I: Klette, K. (red.): Fag og arbeidsmåter i endring, 2004. Universitetsforlaget. (12 sider).

Korp, Helena: Kunnskapsbedømning. Hur, vad og varfor?. Kapitlene: Bedømming i det postmoderne samhället (14 sider) og Slutord (13 sider), 2003. Myndigheterna for skoleutveckling.

Kvale, Steinar: Å bli veiledet i en speillabyrint i tåke. I: Skagen, K.: Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning, 2000. Fagbokforlaget. (12 sider).

Møller, Jorunn: Hvilke svar gir forskning om god skoleledelse?. I: Møller, Fuglestad og Langfeldt (red.): Ledelse i anerkjente skoler, 2006. Universitetsforlaget (under utgivelse).

Ottesen, E., Aaserud, T.: "Mappevurdering". I: Dysthe, O. m.fl. (red.): Mapper som pedagogisk redskap. Perspektiver og erfaringer, 2003. Abstrakt forlag.

Stålsett, U.: Bør rektor veilede?. I: Stålsett, U. (red.): Oppfølging av Luis-programmet, 2000. Høyskoleforlaget. Kap. 4 (19 sider).

Sundli, L. og Søndenå, K.: Veiledning i praksisfeltet. I: Brekke, M. (red.): Norsk lærerutdanningsdidaktikk i nedring, 2004. Høyskoleforlaget. (24 sider).

Anbefalt tilleggslitteratur

Bøker

Helle, L.: Rom for handling. Skoleutvikling i praksis, 2006. Universitetsforlaget (under utgivelse).

Inngår i kopisamlingen

Haug, P. og Monsen, L.: Skolebasert vurdering - erfaringer og utfordringer, 2002. Abstrakt forlag. s. 170 - 183 (13 sider).

Laursen, P.F.: Den autentiske læreren, 2004. Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 2 og 10 (36 sider).

Severud, Jon: Ubehaget i skolen, 2003. Universitetsforlaget. Kap. 1 og 5 (20 sider).

Læringskrav

Læringskrav for emnet se ITL

Publisert 25. okt. 2005 12:33 - Sist endret 23. jan. 2006 14:18