Dette emnet er erstattet av UTLED4062 og UTLED4071.

Pensum/læringskrav

Lie, S., Kjærnslie, M., Roe, A. & Turmo, A. (2001): Godt rustet for framtida? Norske 15-åringers kompetanse i lesing og realfag i et internasjonalt perspektiv, Acta Didactica, 4/2001. Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. Kap. 11 (24 s).

Lund, T. (2002) (red.): Innføring i forskningsmetodologi. kap. 2, 3, 4, 5. Unipubforlag. (166 sider)

Lund, T. og Christophersen, K-A., (1999): Innføring i statistikk. Uniforsitetsforlagets metodebibliotek. Kap. 1 - 8. (160 s)

Læringskrav

Læringskrav for emnet - se ITL

Publisert 27. okt. 2003 17:47 - Sist endret 22. mars 2004 16:18