Dette emnet er erstattet av UTLED4062 og UTLED4071.

Pensum/læringskrav

Hovedbok:

Ringdal, K. (2007). Enhet og mangfold: samfunnsvitenskpelig forskning og kvantitativ metode. Bergen: Fagbokforlaget. (Kap. 1, 4, 9, 11, 12, 13, 14 og 16, 149 sider).

Kleven, T.A. (Red.). (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Oslo: Unipub forlag. (Kap. 4, 91 sider).*

Lie, S. og Caspersen, M. Lunde. (2004). Innføring i SPSS. Mange gode råd og vink for nybegynnere. Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling. (53 sider). Legges ut på ITL.

Lund, T. (Red.). (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Oslo: Unipub forlag. (Kap. 3, 42 sider).*

Bøker merket * inngår som pensumbøker også på andre emner i masterporgrammet.

Anbefalt fordypningslitteratur

Johannessen, A., Tufte, P.A. og Kristoffersen, L. (2006). Introduksjon til samfunnsvitenskapelig metode. Oslo: Abstrakt forlag. 3. utgave. (Kap. 1-5).

Læringskrav

Læringskrav for emnet - se ITL

Publisert 22. okt. 2007 19:26 - Sist endret 15. des. 2008 13:43