Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

18. oktober

Eksamensordning

Masteroppgave og muntlig eksamen.

Masteroppgave

Innleveringsfrist: 1. november

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 04:39