Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Masteroppgave og muntlig eksamen.

Masteroppgave

Muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 29. mar. 2020 11:15