Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Prøveforelesning.

Refleksjonsnotat: Innlevering vår

Observasjonsnotat/muntlig framlegg: Innlevering vår

Fagoppgave: Innlevering vår

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:46