Beskjeder

Publisert 1. juli 2020 15:34

Kapasiteten i de fleste undervisningsrom på Blindern er halvert som følge av Covid-19 og smittevernreglene. Dette medfører at undervisningen i emner som tilbys av ILS kan foregå delvis på Blindern og delvis digitalt. Hva som vil være gjeldende for emner du tar ved instituttet vil bli nærmere beskrevet i emnets Canvas-rom. Canvas åpner for høstens emner i midten av august, om ikke annet er beskrevet på semestersiden for emnet. 

Timeplanen på semestersiden viser når emner du skal ta har undervisning. Du vil ikke bli bedt om å møte til fysisk eller digital undervisning utenom disse tidspunktene. I noen emner vil det likevel legges til grunn at du har gjort nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere informasjon i Canvas hva som gjelder for dine emner.

Dersom du er i risikogruppen for Covid-19, og du vil ha behov for tilr...