Nærmere informasjon om undervisning i UTLED4225 høsten 2020

Kapasiteten i de fleste undervisningsrom på Blindern er halvert som følge av Covid-19 og smittevernreglene. Dette medfører at undervisningen i emner som tilbys av ILS kan foregå delvis på Blindern og delvis digitalt. Hva som vil være gjeldende for emner du tar ved instituttet vil bli nærmere beskrevet i emnets Canvas-rom. Canvas åpner for høstens emner i midten av august, om ikke annet er beskrevet på semestersiden for emnet. 

Timeplanen på semestersiden viser når emner du skal ta har undervisning. Du vil ikke bli bedt om å møte til fysisk eller digital undervisning utenom disse tidspunktene. I noen emner vil det likevel legges til grunn at du har gjort nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere informasjon i Canvas hva som gjelder for dine emner.

Dersom du er i risikogruppen for Covid-19, og du vil ha behov for tilrettelegging av din studiehverdag høsten 2020, skal du søke om tilrettelegging i henhold til vanlige prosedyrer. Vi ber deg søke så raskt som mulig: https://www.uio.no/studier/tilrettelegging-permisjon/tilrettelegging-studiehverdag.html

Høsten 2020 vil bli et semester som krever at du som student i stor grad må forholde deg aktivt til informasjon om eventuelle endringer ved UiO og i de emnene du følger som følge av situasjonen med Covid-19. Du må kjenne til UiOs veileder for smittevern og tiltak for å ivareta dette. Undervisningsopplegget og hva som kreves av forberedelser og etterarbeid av deg vil variere mellom emner og underveis i en seminarrekke, og det kan komme endringer i løpet av semesteret.

Som student er du ansvarlig for å holde deg oppdatert på informasjon som publiseres her: https://www.uio.no/om/hms/korona/index.html, på fakultetenes hjemmesider, på semestersider og i Canvas-rommene til de emnene du følger.
 

Vi ser frem til å møte deg til et nytt semester til høsten og ønsker deg i mellomtiden en riktig god sommer!

Publisert 1. juli 2020 15:34 - Sist endret 1. okt. 2020 13:22