Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 26. november kl. 10:48

Innleveringsfrist: 9. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Merknad: Individuell fagoppgave knyttet til praksiscase. Omfang ca. 2500-3000 ord. For å gå opp til eksamen må du tilfredsstille kravet til 75% frammøte på undervisningen, og ha fullført alle obligatoriske aktiviteter, inkludert godkjenning av arbeidskrav.

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. jul. 2022 12:26