Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

15. april

Eksamensordning

Fagoppgave.

Innleveringsfrist: 29. april kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Presentasjon av notat

Presentasjon av fagoppgave

Obligatorisk oppmøte

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. jun. 2022 14:10