Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Individuell fagoppgave knyttet til praksiscase.

Innleveringsfrist: 12. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig fagoppgave i gruppe med muntlig presentasjon

Skriftlig kronikk/blogg oppgave i par

Individuell skriftlig fagoppgave

75 % frammøte på samlinger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. jul. 2021 02:22