Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Kompendium til UVEXPAED03: Selges i Kopiutsalget ved Akademika.

Mikkelsen, Rolf og Fladmoe, Henrik (red): Lektor - Adjunkt - Lærer: artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning, 2009. 2. utgave.

Læreplanverket for kunnskapsløftet, (Midlertidig utgave juni 2006). Forord (side 2), Innledning (side 9 og 10), Lærerplanens generelle del (side 11 til 232 - relevante fagsider) og Prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten (side 31 og 32).

Læreplaner i studiefag 1 (det første faget du tar parallelt med ex.paed) for grunnskole og videregående skole. Kunnskapsløftet - fag og læreplaner

Publisert 2. apr. 2009 15:33 - Sist endret 26. aug. 2009 15:45