Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Bøker:

Mikkelsen, Rolf og Henrik Fladmoe (red): Lektor - Adjunkt - Lærer: artikler for studiet i praktisk-pedagogisk utdanning, 2009. Universitetsforlaget. 2. utgave, boken i sin helhet.

Litteratur tilgjengelig på nettet:

Læreplanverket for kunnskapsløftet, (Midlertidig utgave juni 2006). Forord (side 2), Innledning (side 9 og 10), Lærerplanens generelle del (side 11 til 232 - relevante fagsider) og Prinsipper for opplæringen og Læringsplakaten (side 31 og 32).

Læreplaner i studiefag 1 (det første faget du tar parallelt med ex.paed) for grunnskole og videregående skole. Kunnskapsløftet - fag og læreplaner

Publisert 21. mars 2012 09:03 - Sist endret 21. mai 2012 18:39