Dette emnet er nedlagt

Semesterside for VEIL4010 - Høst 2010

Fullstendig litteraturliste er nå lagt ut på pensumsiden.

1. sep. 2010 17:37

Litteratur det anbefales å starte med er nå lagt ut på pensumsiden. Fullstendig pensumliste legges ut innen utgangen av august.

10. aug. 2010 12:40

Fristen for å takke ja til plassen i Søknadsweb er utsatt til 5. august. Ved spørsmål om dette kontakt ILS ekspedisjon på tlf 22 85 50 70

19. juli 2010 14:48