Dette emnet er nedlagt

Semesterside for VEIL4010 - Høst 2011

Husk semesterregistrering og betaling innen 1. september på StudentWeb, jfr sendt e-post med informasjon om hvordan dette gjøres for dere VEIL-studenter. Lenke til StudentWeb finner du på www.uio.no i høyre rubrikk under "Tjenester og verktøy".

24. aug. 2011 18:49