Pensum/læringskrav

I tillegg til foreliggende obligatorisk pensum, skal studenter velge ca. 50 sider selvvalgt pensum.

 

Bøker

Mathisen, Petter (2014) Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget

Smith, K. og Ulvik, M. (2010) Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget (Hele boka, unntatt kap. 3, 5 og 11)

 

Tekster i kompendiet

Bjørndal, Cato R. (2009) Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I: Brekke, M. og Søndenå, K. (red.) Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. (Kap. 9, s. 174-196)

Bjørndal, Cato R. (2014) Videoobservation af lærerstuderendes praksis. Unge Pædagoger, Nr. 2, s. 60-69.

Danielsen, Anne G. (2013) To praksisnære verktøy: «Lesson study» og PBL. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 10, s. 189-203)

Ekeland, Jennybeth (2014) Evaluering av mentorprogrammer. Fagbokforlaget. (Kap. 9, s. 207-214)

Furu, Eli Moksnes (2013) Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 2, s. 45-61)

Handal, G. og Lauvås, P. (1983) På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. Capellens pedagogikkbøker. (Kap. 2, s. 14-38) 

Killèn, Kari (2007) Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Gyldendal Akademiske. (Kap. 4, s.65-80)

Kristiansen, Aslaug (2007) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. og Aasland, D. G. (red.) Til den andres beste. Gyldendal (Kap. 2, s. 24-40)

Kvernbekk, Tone (2001) Erfaring, praksis og teori. I: Kvernbekk, Tone (red.) Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. (Kap. 8, s. 134-163)

Leming, T. (2016). Lærerstudenten som forskerstudent. In T. Leming, T. Tiller, & E. Alerby (Eds.), Forskerstudentene : lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (s. 15-21)

Tiller, T. (2016). Lærerstudenten som forsker. In T. Leming, T. Tiller, & E. Alerby (Eds.), Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 22-35)

 

Web-/BIBSYS-artikler

Les Foltos, (2014) The secret to great coaching. Inquiry method helps teachers take ownership of their learning,  JSD, VOL. 35 No. 3 (tilgjengelig her)

Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining teaching, re‐imagining teacher education. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 15, Nr. 2, s. 273-289 (tilgjengelig her

Hobson, Andrew and Malderez, Angi (2013) Judgementoring and other threats to realizing the potential of school-based mentoring in teacher education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 2, Nr. 2, s. 89-108 (tilgjengelig her

Laycock, D. og Long, M (2014) Anyone can! Your guide to action research. International Boys' Schools Coalition (tilgjengelig her)

Mutton, T., Hagger, H. og Burn, K. (2011) Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 17, Nr. 4, s. 399-416 (tilgjengelig her)

Ottesen, Eli (2007) Reflection in teacher education. Reflective Practice, Vol. 8, Nr. 1, s. 31-46 (tilgjengelig her

Tiplic, D., Brandmo, C., & Elstad, E. (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education, 45(4), 451-474 (tilgjengelig her

Ulvik, M., og Sunde, E. (2013) The impact of mentor education: does mentor education matter? Professional development in education, Vol.  39, Nr. 5, s. 754-770 (tilgjengelig her)

 

Totalt ca. 700 sider

Publisert 25. mai 2016 11:22 - Sist endret 25. mai 2016 15:58