Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

22. november

Eksamensordning

Individuell oppgave og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Eksamensperiode: 27. november–28. november.

Individuell oppgave

Utlevering av oppgaven: 3. desember kl. 09:00

Innleveringsfrist: 6. desember kl. 14:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk undervisning

Utvikling av veiledningsprogram

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:36