Pensum/læringskrav

I tillegg til foreliggende obligatorisk pensum, skal studenter velge ca. 50 sider selvvalgt pensum.

 

Bøker

Mathisen, Petter (2014) Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget

 

Tekster i kompendiet

Bjørndal, Cato R. (2009) Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I: Brekke, M. og Søndenå, K. (red.) Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. (Kap. 9, s. 174-196)

Bjørndal, C (2016) kap 15. teknologi som konstruktiv drivkraft i Bjørndal: Konstruktive hjelpesamtaler, Gydendal akademisk.

Danielsen, Anne G. (2013) To praksisnære verktøy: «Lesson study» og PBL. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 10, s. 189-203)

Ekeland, Jennybeth (2014) Evaluering av mentorprogrammer. Fagbokforlaget. (Kap. 9, s. 207-214)

Furu, Eli Moksnes (2013) Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 2, s. 45-61)

Handal, G. og Lauvås, P. (1983) På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. Capellens pedagogikkbøker. (Kap. 2, s. 14-38) 

Kristiansen, Aslaug (2007) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. og Aasland, D. G. (red.) Til den andres beste. Gyldendal (Kap. 2, s. 24-40)

Kvernbekk, Tone (2001) Erfaring, praksis og teori. I: Kvernbekk, Tone (red.) Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. (Kap. 8, s. 134-163)

Lejonberg, E., Eriksen, H., Elstad, E., & Christophersen, K.-A. (2016). Undervisningsvurdering som utgangspunkt for lærerstudenters profesjonelle vekst: Kan elevers vurdering av lærerstudenter være nyttig? In M. Ulivik (Ed.), Forske på egen praksis: Fagbokforlaget.

Leming, T. (2016). Lærerstudenten som forskerstudent. In T. Leming, T. Tiller, & E. Alerby (Eds.), Forskerstudentene : lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (s. 15-21)

Skagen, K. og Smith, K. (2010) Mentoren som veileder og vurderer. I: Smith, K. og Ulvik, M. (2010) Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget (kap. 6, s.102 - s.115)

Skagen (2011): Norsk veiledningstradisjon i lærerutdanning, analyse og kritikk i Skagen (red.); Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. (kap. 1) 17 sider

Smith, K., & Ulvik, M. (2015). An emerging understanding of mentors’ knowledge base. In Mentoring for Learning: Climbing the Mountain (pp. 299-312). Sense

 

Web-/BIBSYS-artikler

Ekspertgruppe nedsatt av T. R. Isaksen (2016). Om lærerrollen, rapport (kap. 9) (tilgjengelig her)

Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining teaching, re‐imagining teacher education. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 15, Nr. 2, s. 273-289 (tilgjengelig her

Hobson, Andrew and Malderez, Angi (2013) Judgementoring and other threats to realizing the potential of school-based mentoring in teacher education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 2, Nr. 2, s. 89-108 (tilgjengelig her

Hobson, A. J., & McIntyre, J. (2013). Teacher fabrication as an impediment to professional learning and development: the external mentor antidote. Oxford Review of Education, 39(3), 345-365. (tilgjengelig her)

Klemp (2013) Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis? (tilgjengelig her)

Laycock, D. og Long, M (2014) Anyone can! Your guide to action research. International Boys' Schools Coalition (tilgjengelig her)

Lejonberg, E., Elstad, E., & Hunskaar, T. S. (2017). Behov for å utvikle «det tredje rom» i relasjonen mellom universitet og praksisskoler. Uniped(01), 68-85. (tilgjengelig her)

Moberg, D. J., & Velasquez, M. (2004). The ethics of mentoring. Business Ethics Quarterly, 14(1), 95-122. (tilgjengelig her)

Mutton, T., Hagger, H. og Burn, K. (2011) Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 17, Nr. 4, s. 399-416 (tilgjengelig her)

Tiplic, D., Brandmo, C., & Elstad, E. (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education, 45(4), 451-474 (tilgjengelig her


Totalt ca. 700 sider

Publisert 26. juni 2019 10:50 - Sist endret 26. juni 2019 10:50