Pensum/læringskrav

Bøker

Engvik, G., Hestbæk, T. A., Hoel, T. L. og Postholm, M. B. (red) Klasseledelse – for elevenes læring. Akademika forlag. (Kap. 1, s. 21-39; kap. 6, s. 123-139; kap. 12, s. 217-229; kap. 13, s. 231-243; kap. 15, s. 261-277)

Mathisen, Petter (2014) Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget

Smith, K. og Ulvik, M. (2010) Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget (Hele boka, unntatt kap. 3, 5 og 11)

 

Tekster i kompendiet

Bjørndal, Cato R. (2009) Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I: Brekke, M. og Søndenå, K. (red.) Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. (Kap. 9, s. 174-196)

Bjørndal, Cato R. (2014) Videoobservation af lærerstuderendes praksis. Unge Pædagoger, Nr. 2, s. 60-69.

Danielse, Anne G. (2013) To praksisnære verktøy: «Lesson study» og PBL. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 10, s. 189-203)

Ekeland, Jennybeth (2014) Mentoring. Lærende allianser i ledelse. Fagbokforlaget. (Kap. 11)

Furu, Eli Moksnes (2013) Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 2, s. 45-61)

Killèn, Kari (2007) Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Gyldendal Akademiske. (Kap. 4, s.65-80)

Kristiansen, Aslaug (2007) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. og Aasland, D. G. (red.) Til den andres beste. Gyldendal (Kap. 2, s. 24-40)

Kvernbekk, Tone (2001) Erfaring, praksis og teori. I: Kvernbekk, Tone (red.) Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. (Kap. 8, s. 134-163)

 

Web-/BIBSYS-artikler

Bergen, T., Brouwer, N. Crasborn, Hennissen, FP and Korthagen, F. (2013) Exploring a two-dimensional model of mentor teacher roles in mentoring dialogues. Teaching and teacher education, Vol. 27, Nr. 2, s. 320-331

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X10001514)

Bjerkholt, E., Ødegård, E., Søndenå, K., & R., H. F. (2014) Hvordan kan veiledningssamtaler åpne for kritisk tenkning? Uniped, Vol. 37, No. 4, s. 19-31

(http://journals.co-action.net/index.php/uniped/article/view/23814/pdf)

Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining teaching, re‐imagining teacher education. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 15, Nr. 2, s. 273-289 (http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13540600902875340)

Hobson, Andrew and Malderez, Angi (2013) Judgementoring and other threats to realizing the potential of school-based mentoring in teacher education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 2, Nr. 2, s. 89-108 http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17094621&show=abstract

Hobson, A., Ashby, P.,Malderes, A.,Tomlinson, P. (2009) Mentoring beginning teachers: What we know and what we don`t. Teaching and Teacher Education, Vol. 1, No. 25, s. 207-216 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X0800156X)

Laycock, D. og Long, M (2014) Anyone can! Your guide to action research. International Boys' Schools Coalition (tilgjengelig her)

Mutton, T., Hagger, H. og Burn, K. (2011) Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 17, Nr. 4, s. 399-416 (tilgjengelig her)

Ottesen, Eli (2007) Teachers "in the making": Building accounts of teaching. Teaching and Teacher Education, Vol. 23, Nr. 5, s. 612-623 (http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0742051X07000121)

Skrøvset, Siw (2008) Skolevandring – et nytt verktøy for ledelse og læring. Eureka Forskningsserie, Nr. 2, Kap. 2, s. 13-33, Kap. 7-8, s. 107-127 (http://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/3326/book.pdf?sequence=1)

Ulvik, M., og Sunde, E. (2013) The impact of mentor education: does mentor education matter? Professional development in education, Vol.  39, Nr. 5, s. 754-770 (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/19415257.2012.754783)

 

Totalt ca. 700 sider

Publisert 14. jan. 2015 11:36 - Sist endret 23. mars 2015 10:45