Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Individuell oppgave og muntlig eksamen.

Muntlig eksamen

Merknad: Eksamensdato 10. mai

Individuell oppgave

Utlevering av oppgaven: 15. mai

Innleveringsfrist: 19. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2020 17:09