Pensum/læringskrav

I tillegg til foreliggende obligatorisk pensum, skal studenter velge ca. 50 sider selvvalgt pensum.

 

Bøker

Mathisen, Petter (2014) Mentor. Om mentoring i teori og praksis. Fagbokforlaget

 

Tekster i kompendiet

Bjørndal, Cato R. (2009) Hvordan forbedre veiledningssamtalen? Ni empirisk funderte anbefalinger. I: Brekke, M. og Søndenå, K. (red.) Veiledningskvalitet. Universitetsforlaget. (Kap. 9, s. 174-196)

Bjørndal, C (2016) kap 15. teknologi som konstruktiv drivkraft i Bjørndal: Konstruktive hjelpesamtaler, Gydendal akademisk.

Danielsen, Anne G. (2013) To praksisnære verktøy: «Lesson study» og PBL. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 10, s. 189-203)

Ekeland, Jennybeth (2014) Evaluering av mentorprogrammer. Fagbokforlaget. (Kap. 9, s. 207-214)

Furu, Eli Moksnes (2013) Lærerstudenten som aksjonslærer i klasserommet. I: Brekke, Mary og Tiller, Tom (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 2, s. 45-61)

Handal, G. og Lauvås, P. (1983) På egne vilkår. En strategi for veiledning med lærere. Capellens pedagogikkbøker. (Kap. 2, s. 14-38) 

Kristiansen, Aslaug (2007) Hva skiller en veiledningssamtale fra andre samtaler? Veiledningssamtalens egenart og etiske utfordringer. I: Eide, S. B., Grelland, H. H., Kristiansen, A., Sævareid, H. I. og Aasland, D. G. (red.) Til den andres beste. Gyldendal (Kap. 2, s. 24-40)

Kvernbekk, Tone (2001) Erfaring, praksis og teori. I: Kvernbekk, Tone (red.) Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. (Kap. 8, s. 134-163)

Leming, T. (2016). Lærerstudenten som forskerstudent. In T. Leming, T. Tiller, & E. Alerby (Eds.), Forskerstudentene : lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (s. 15-21)

Skagen, K. og Smith, K. (2010) Mentoren som veileder og vurderer. I: Smith, K. og Ulvik, M. (2010) Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget (kap. 6, s.102 - s.115)

Skagen (2011): Norsk veiledningstradisjon i lærerutdanning, analyse og kritikk i Skagen (red.); Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. (kap. 1) 17 sider

Tiller, T. (2016). Lærerstudenten som forsker. In T. Leming, T. Tiller, & E. Alerby (Eds.), Forskerstudentene. Lærerstudenter i nye roller. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. (s. 22-35)

 

Web-/BIBSYS-artikler

Ekspertgruppe nedsatt av T. R. Isaksen (2016). Om lærerrollen, rapport (kap. 4, 6, 7, 9) (tilgjengelig her)

Les Foltos, (2014) The secret to great coaching. Inquiry method helps teachers take ownership of their learning,  JSD, VOL. 35 No. 3 (tilgjengelig her)

Grossman, P., Hammerness, K., McDonald, M. (2009) Redefining teaching, re‐imagining teacher education. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 15, Nr. 2, s. 273-289 (tilgjengelig her

Hobson, Andrew and Malderez, Angi (2013) Judgementoring and other threats to realizing the potential of school-based mentoring in teacher education. International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 2, Nr. 2, s. 89-108 (tilgjengelig her

Klemp (2013) Refleksjon - hva er det, og hvilken betydning har den i utdanning til profesjonell lærerpraksis? (tilgjengelig her)

Laycock, D. og Long, M (2014) Anyone can! Your guide to action research. International Boys' Schools Coalition (tilgjengelig her)

Mutton, T., Hagger, H. og Burn, K. (2011) Learning to plan, planning to learn: the developing expertise of beginning teachers. Teachers and Teaching, Theory and Practice, Vol. 17, Nr. 4, s. 399-416

Tiplic, D., Brandmo, C., & Elstad, E. (2015). Antecedents of Norwegian beginning teachers’ turnover intentions. Cambridge Journal of Education, 45(4), 451-474 (tilgjengelig her

Ulvik, M., og Sunde, E. (2013) The impact of mentor education: does mentor education matter? Professional development in education, Vol.  39, Nr. 5, s. 754-770 (tilgjengelig her)


Totalt ca. 700 sider

Publisert 22. nov. 2016 17:12 - Sist endret 15. mars 2017 11:27