Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

25. april

Eksamensordning

Individuell oppgave og muntlig eksamen.

Merknad: Dato for muntlig eksamen: 9. mai

Muntlig eksamen

Individuell oppgave

Utlevering av oppgaven: 11. mai kl. 08:00

Innleveringsfrist: 16. mai kl. 15:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatorisk undervisning

Utvikling av veiledningsprogram

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 07:52