Semesterside for VEIL4020 - Høst 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Kapasiteten i de fleste undervisningsrom på Blindern er halvert som følge av Covid-19 og smittevernreglene. Dette medfører at undervisningen i emner som tilbys av ILS kan foregå delvis på Blindern og delvis digitalt.

Timeplanen på semestersiden viser når emner du skal ta har undervisning. Du vil ikke bli bedt om å møte til fysisk eller digital undervisning utenom disse tidspunktene. I noen emner vil det likevel legges til grunn at du har gjort nødvendige forberedelser til seminarundervisningen eller sett forelesningsopptak i forkant. Se nærmere informasjon i Canvas hva som gjelder for dine emner.

Dersom du er i risikogruppen for Covid-19, og du vil ha behov for tilrettelegging av din studiehverdag høsten 2020, skal du søke om tilrettelegging i henhold til vanlige prosedyrer. Vi ber deg søke så raskt som mulig: https://...

3. juli 2020 12:38