Pensum/læringskrav

Bøker

Karlsen, T. (red.) (2011) Veiledning under nye vilkår. Skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker. Gyldendal Akademisk (Hele boka, 234 sider)

Killèn, K. (2012) Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Fagbokforlaget (Kap. 3, 5, 6, 7 og 8. Totalt 149 sider)

Postholm, M.B. (red.) (2014) Ledelse og læring i skolen. Universitetsforlaget (Kap. 2, 4, 5, 6, 7, 9. Totalt 117 sider)

Skagen, K. (red.) (2011) Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning. Fagbokforlaget (Kap. 1, 5, 9, 10-12. Totalt 98 sider)

 

Tekster i kompendiet

Aas, M. (2013) Ledelse av skoleutvikling. Universitetsforlaget (Kap. 3, s. 37-61, 24 sider)

Bjørndal, C. (2013) Videoobservasjon som forsknings- og utviklingsredskap. I: Brekke, M og Tiller, T. (red.) Læreren som forsker. Innføring i forskningsarbeid i skolen. Universitetsforlaget (s. 157-172, 16 sider)

Ekeland, J. (2014) Mentoring. Lærende allianser i ledelse. Fagbokforlaget (Kap. 4 og 5, 36 sider)

Elstad, Helstad og Mausethagen (2014) Profesjonsutvikling i skolen. I: Elstad, E. og Helstad, K. (red.) Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 1, 22 sider)

Kirkebøen, G. (2013) Kan vi stole på fagfolks skjønn? I: Molander, A. og Smeby, J-C. (red.) Profesjonsstudier 2. Universitetsforlaget (Kap. 2, 16 sider)

Lejonberg, E. og Elstad, E. (2014) Bruk av profesjonsbegrepet i kampen om utdanningspolitikkens innhold. I: Elstad, E og Helstad, K. (red.) Profesjonsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. (Kap. 2, 16 sider)

Ottesen, E. (2013) Grunnleggende ferdigheter og individuell vurdering - mellom regulering og profesjonsmakt. I: Karlseth, B., Møller, J. og Aasen, P. (red.) Reformtakter. Om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Universitetsforlaget (Kap. 7, s. 119-134, 16 sider)

 

Web/BIBSYS-artikler

Christophersen, K-A., Elstad, E. og Turmo, A. (2010) Is Teacher Accountability Possible? The Case of Norwegian High School Science. Scandinavial Journal of Educational Research, Vol. 54, Nr. 5, s. 413-429 (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00313831.2010.508906)

Dall’Alba, G. og Sandberg, J. (2006) Unveiling Professional Development: A Critical Review of Stage Models. Review of Educational Research, Vol. 76, Nr. 3, s. 383-412(http://rer.sagepub.com/content/76/3/383)

Evertson, C. M. og Smithey, M. W. (2000) Mentoring Effects on Protégés' Classroom Practice: An Experimental Field Study. The Journal of Educational Research, Vol. 93, Nr. 5, s. 294-304 (http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00220670009598721)

Hobson, A.J. and Malderes, A. (2013) Judgementoring and other threats to realizing the potential of school-based mentoring in teacher education.  International Journal of Mentoring and Coaching in Education, Vol. 2, Nr. 1, 89-108 (http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17094621&show=abstract)

Ingersoll, R. og Strong, M. (2011) The Impact of Induction and Mentoring Programs for Beginning Teachers. A Critical Review of the Research. Review of Educational Research, Vol. 18, Nr. 2, s. 201-233 (http://rer.sagepub.com/content/81/2/201.full.pdf+html)

Kirschner, P. A., Sweller, J. og Clark, R. E. (2006) Why Minimal Guidance During Instruction Does Not Work: An Analysis of the Failure of Constructivist, Discovery, Problem-Based, Experiential, and Inquiry-Based Teaching. Educational Psychologist, Vol. 41, Nr. 2, s. 75-86 (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326985ep4102_1#.VXrWc3Y4VhE)

Munthe, E., Baugstø, T. og Haldorsen, A-k. (2013) Japanske takter i Bømlo kommune. Bedre Skole Nr. 1, s. 11-15 (http://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_1_2013/BS_1-13_web_Munthe_Baugsto_Haldorsen.pdf)

Ottesen, E. (2007) Reflection in teacher education. Reflective Practice: International and Multidisciplinary Perspectives, Vol. 8, Nr. 1, s. 31-46 (http://dx.doi.org/10.1080/14623940601138899)

Sunde, Eva og Ulvik, Marit (2013) Skoleledere om læreres behov for veiledning. Bedre Skole 1/14 (s. 30-35) (https://www.utdanningsforbundet.no/upload/Tidsskrifter/Bedre%20Skole/BS_4_2013/BS-0413-WEB_Sunde_Ulvik.pdf )

Worum, K. S. (2014) Veiledning, kunnskapssyn og danning. Norsk Pedagogisk Tidsskrift Nr. 1, s. 27-35 (http://www.idunn.no/npt/2014/01/veiledning_kunnskapssyn_ogdanning)

 
Totalt ca. 920 sider.
 
Det kan dessverre forekomme feil og mangler i pensumlisten. Eventuelle endringer vil bli bekjentgjort.
 
Publisert 24. nov. 2015 13:38 - Sist endret 24. nov. 2015 13:38