Emner innen pedagogikk

Viser 1–4 av 4 emner
Emne Studiepoeng
PED1002 – Danning og utdanning (20 studiepoeng) 20
PED1020 – Metode 2 (10 studiepoeng) 10
PED1360 – Flerkulturell pedagogikk - Videreutdanning (30 studiepoeng) 30
PED3090 – Bachelorfordypning i pedagogikk (30 studiepoeng) 30