Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

6. november

Eksamensordning

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen.

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 11. november kl. 09:00

Innleveringsfrist: 13. november kl. 12:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Skriftlig eksamen

Tid: 20. november kl. 09:00 (2 timer).

Oppmøte: 30 minutter før eksamen begynner.

Sted:

Du må sjekke hvor du skal møte i Studentweb, siden det er flere eksamenslokaler.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

OBL1Skriftlig oppgave

Innleveringsfrist: 27. september kl. 15:00

OBL2 Skriftlig oppgave

Innleveringsfrist: 21. oktober kl. 15:00

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. aug. 2022 09:58