Formelle krav til hjemmeeksamen i PED1001 H19

Øverst på første side i oppgaven skal det stå følgende:

 1. Studentens kandidatnummer
 2. Hvilken oppgave som besvares
 3. Innleveringssemester og år
 • Besvarelsen skal være max 6 sider inkludert separat tittelside og separat side med referanser.
 • Linjeavstanden skal være 1,5
 • Venstre marg skal være 2,5 cm og høyremarg 2,5 cm.
 • Skriftstørrelse skal være 12 pkt.
 • Skrifttype skal være Times New roman.
 • Sidene skal nummereres, f.eks. sentrert nederst på siden.
 • Avsnitt skal markeres med linjeskift.
 • Overskriftene skrives fra venstre marg (altså ikke sentrert).
 • Hvis overskriftene rangeres i over- og underoverskrifter, bør det ikke brukes mer enn to nivåer. Rangeringen av overskriftene vises ved bruk av store og små bokstaver og desimalsystemet, slik som i følgende eksempel:

   

  3. LÆRINGSTEORETISKE FORKLARINGER

  3.1. Sosiokulturell forklaring

   

  REFERANSER:

  Se malen fra American Psychological Association (APA6th) for informasjon om sitering og litteraturliste.

 

Publisert 6. nov. 2019 09:06 - Sist endret 11. nov. 2019 09:32