Kollokviegrupper

Bildet kan inneholde: produkt, gest, gjøre, utgangsenhet, deling.

Kollokviegrupper

Alle studenter er automatisk delt inn i kollokoviegrupper med fem studenter i hver gruppe. Oversikt over hvilken gruppe du er i og hvem som er i din gruppe finner du på emnets semesterside under punktet "kollokviegrupper-medlemmer"

Ukesoppgaver

Det vil bli lagt ut oppgaver til bruk i kollokviegruppene. Oppgavene finner du på emnets semesterside under punktet "kollokviegrupper-oppgaver". Oppgavene er laget for å gjennomføres sammen i kollokviegruppen.

Kontakte kollokviegruppen

Finn navnet på medlemmene i din kollokviegruppe på emnets semesterside under punktet "kollokviegrupper-medlemmer". Husk at du må logge på med ditt uio brukernavn og uio epostadresse for å kunne se innholdet på siden med oversikt over kollokviegrupper-medlemmer.

Bruk teams for å kontakte de andre medlemmene i din kollokviegruppe. Husk at du må logge på teams ved å bruke ditt uio brukernavn og uio epostadresse for å kunne søke opp navnet på andre studenter ved uio.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i kollokviegruppe, men vi oppfordrer alle studenter til å være aktive i en kollokviegruppe hele studietiden og spesielt i starten av et nytt studie.

Vi har delt inn alle studenter i tilfeldige kollokviegrupper for høsten 2021. Vi har valgt å gjøre det på denne måten for at alle skal ha muligheten til å være med i en gruppe og at alle skal bli kjent.Får du ikke kontakt med medlemmene i din kollokviegruppe, eller av andre årsaker ikke ønsker å være i den kollokviegruppen du er satt opp på; du kan selv kontakte medlemmer i en annen gruppe og høre om det er plass til deg der eller du kan lage din egen kollokviegruppe.

Fysisk eller digitalt møte i kollokviegruppen

Kollokviegruppen må selv bli enige om hvor og hvordan dere skal møtes. Kollokviegruppen organiserer selv hvor hyppig dere skal møtes. Vi har lagt opp til at kollokviegruppen skal møtes hver dag i uke 33 for å løse oppgaver sammen.

 

Publisert 11. aug. 2021 11:58 - Sist endret 12. aug. 2021 23:17