Detaljert undervisningsplan

Denne planen vil også bli lagt inn i din timeplan

Dato

Tema

Aktivitet

Foreleser

Pensum og ressurser

09.jan

Hvorfor studere pedagogikk?

  • Emneplan
  • Temaer
  • Litteratur og oppgaver
  • Videre valg (søyler)
  • Karriereplanlegging

Kirsten Sivesind

Elin Rødahl Lie

Ørjan Flygt Landfald

(Solbrekke & Karseth, 2006)

(Molander & Terum, 2008, kap 4)

 

 

10.jan

Viktig informasjon om undervisningen dette semesteret

Canvas

Læringsstier

Studiestrategier

Forventninger til deg som student

Cindy Grønsberg

Ørjan Flygt Landfald

 

#Danning og demokrati

16.jan

(Ut)danning og pedagogikk – for hva og for hvem? Om lover, læreplaner og vurderingskrav i den globale tidsalder

Kirsten Sivesind

Elin Rødahl Lie

(Lile 2014)

(Biesta, 2011, kap 1 + etterskrift)

 

 

 

17.jan

 

Utdanning, rett og demokratisering: om fellesmenneskelige verdier og bestemmelser

 

Kirsten Sivesind

Ørjan Flygt Landfald

 

 

Gloppen, 2003, Karseth, Møller Aasen, 2013, kap 13

(Molander & Terum, 2008, kap 17)

 

 

 

18

Læringssti

 

(Solbrekke & Karseth, 2006)

19

Læringssti

 

 

(Molander og Terum, 2008, kap 4)

23

Lik rett til utdanning: muligheter og begrensninger

Elin Rødahl Lie

Kirsten Sivesind

 

(Bjerrum Nielsen 2014, kap 1)

#Reformer som forandrer

24

Den gode skolen: nå og før

Harald Jarning

Elin Rødahl Lie

(Kvam, 2016, kap 1-3)

25

Læringssti

 

Gloppen, 2003

(Biesta, 2011, kap 1)

(Lile 2014)

26

Læringssti

 

Karseth, Møller Aasen, 2013, kap 13

30

Lærere, lærerutdanning og profesjonalisering

 

Fredrik Thue (professor II)

Ørjan Flygt Landfald

(Molander & Terum, 2008, kap 0)

 

31 jan

Hvordan forandres skolen?

Harald Jarning

Elin Rødahl Lie

 (Kvam, 2016, kap 4-6)

(Slagstad i Molander et al 2008, kap 2)

01 feb

Læringssti:

 

(Kvam, 2016, kap 1-3)

(Bjerrum Nielsen 2014, kap 1)

02 feb

Læringssti

 

 

(Molander & Terum, 2008, kap 0)

 

06 feb

Reformer i fellesskolen

Elisabeth Hovde-
haugen

Ørjan Flygt Landfald

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap 4, 5, 8, 9)

07 feb

Er kunnskapsskolen nasjonal? Om

formål, fag og ferdigheter i det 21. århundre

Kirsten Sivesind

Elin Rødahl Lie

(Kvam, 2016, kap 7)

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap 1, 3)

Williamson , 2017, kap 8, 9)

 

09 feb

Læringssti

 

(Kvam, 2016, kap 4-6)

(Slagstad i Molander et al 2008, kap 2)

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap 4, 5, 8, 9)

#Pedagogikk og profesjonskunnskap

13 feb

Profesjonsstyring, organisering og vurdering: institusjonelt og organisatorisk

Kirsten Sivesind

Elin Rødahl Lie

(Karseth, Møller og Aasen 2013 , kap 2 og 7)

(Molander & Terum, 2008, kap 7, 8)

 

14 feb

Pedagogikk og profesjonalisering -  i og på tvers av sektorer

Jesper Eckhardt Larsen

Ørjan Flygt Landfald

(Molander & Terum, 2008, kap 1)

15 feb

Læringssti

 

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap 4, 5, 8, 9)

16 feb

Læringssti

 

 

(Kvam, 2016, kap 7)

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap 1, 3)

20 feb

God uddannelse i målingens tidsalder: evidensinformert praksis

Tone Kvernbekk

Elin Rødahl Lie

 (Biesta, 2011, kap 2)

 (Grimen i Molander & Terum, 2008, kap 3)

21 feb

Profesjon: politikk, tillit og skjønn

Kirsten Sivesind

Ørjan Flygt Landfald

(Molander & Terum, 2008, kap 9, 10, 11)

(Biesta, 2011 kap 3)

27 feb

Profesjonsansvar i skole og klasserom: hva er kunnskapsgrunnlaget?

 

Kirsten Sivesind

Elin Rødahl Lie

(Kvam 2017, kap 8)

(Dale 2006)

(Bachmann, Haug, & Myklebust, 2010)

(Karseth, Møller og Aasen 2013  kap, 6)

#Vurdering og styringsteknologi

28 feb

Data, ytelser og framtidsutsikter: et sosio-tekno-materielt perspektiv

 

Kirsten Sivesind

Ørjan Flygt Landfald

(Williamson, 2017, kap 1, 2, 3)

 

1 mars

Læringssti

 

(Biesta, 2011, kap 2)

 (Grimen i Molander & Terum, 2008, kap 3)

2 mars

Læringssti

 

(Molander & Terum, 2008, kap 9, 10, 11)

(Biesta, 2011 kap 3)

 

Selvstudium (en uke)

 

 

13 mars

Utdanning, styring og tilsyn

Kirsten Sivesind

Ørjan Flygt Landfald

(Simons 2014)

(Biesta, 2011 kap 3)

(Williamson, 2017, kap 4)

14

Dyp læring i teknologirike omgivelser

Ørjan Flygt Landfald

Kirsten Sivesind

(Williamson, 2017, kap 5, 6, 7)

20 mars

Overvåkning og straff

 

Kristin Hegna

Elin Rødahl Lie

(Foucault & Østerberg, 1994)

21

Å velge fordypning

Presentasjoner av fordypningene og informasjon om veien videre

Yngvild Dahl

 

 

22 mars

Læringssti

 

 

23 mars

Læringssti

 

 

 

Påskeferie

 

 

 

#Skole og likestilling

 

3 april

Skolen i samspill med barn og unge:

kjønn, sosialisering, klassemønstre og likestilling

 

Kristinn Hegna

Elin Rødahl Lie

(Nielsen2014)

 

4

Skole og likestilling: videregående utdanning som eksempel

Kristinn Hegna

Ørjan Flygt Landfald

(Bakken og Elstad i Karseth, Møller, & Aasen, 2013)

(Dæhlen l i Molander & Terum, 2008, kap 6)

10

Danning, skole, likhet og likeverd

Turid Løyte Hansen

Elin Rødahl Lie

(Evenshaug, 2017)

 

11

Danning, sosialisering og mangfold: lærerutdanningen som eksempel

Ingrid Straume

Ørjan Flygt Landfald

 (Straume, 2011)

12 april

Læringssti

 

 

(Nielsen2014)

 

13 april

Læringssti

 

(Bakken og Elstad i Karseth, Møller, & Aasen, 2013)

(Dæhlen l i Molander & Terum, 2008, kap 6)

24

Danning til demokrati: hva nå?

Turid Løyte Hansen

Elin Rødahl Lie

(Biesta, 2011, kap 4-6)

#Oppsummering

25

Forelesning – en oppsummering

Kirsten Sivesind

Ørjan Flygt Landfald

Elin Rødahl Lie

Oppsummering

27

Læringssti

 

(Biesta, 2011,
kap 4-6)

2 mai

Forelesning (om eksamen)

Ørjan Flygt Landfald

Elin Rødahl Lie

 

8 mai

Læringssti:

 

 

9 mai

Læringssti

 

 

16 mai

Læringssti

 

 

18 mai

Læringssti

 

 

24 mai

Læringssti

 

 

25 mai

Læringssti

 

 

4. – 6. juni

Eksamen

 

 

 

                                                                                                                                                 

 

Publisert 3. jan. 2018 13:02 - Sist endret 5. jan. 2018 09:46