Obligatorisk arbeidskrav 1- Lydfil

Dette gjelder selvstudiumsstudenter som skal levere lydfil i forbindelse med innlevering av obligatgorisk arbeidskrav 1.

Innlevering av lydfil

Dere kan sende lydfilen som vedlegg i epost til Cindy Grønsberg (cindy.gronsberg@iped.uio.no) ved å bruke FileSender.

Dette er en tjeneste som gjør at du sikkert kan sende filer.

Husk at du MÅ sette inn ditt kandidatnummer i emnefeltet før du sender filen.

Du leverer Pecha Kucha, manus og refleksjonsnotat i Inspera, og sende lydfilen med File Sender.

Innleveringsfristen for obligatorisk arbeidskrav 1 er 12 mars kl 15:00.

 

 

 

Publisert 12. mars 2018 13:17 - Sist endret 12. mars 2018 13:27