Pensum/læringskrav

Bachmann, Kari, Haug, Peder, & Myklebust, Randi. (2010). Med rett til å prestere. In Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.), PISA - sannheten om skolen? (s. 298-317). Oslo: Universitetsforlaget. (19 s).

Biesta, Gert J. J. (2011). God uddannelse i målingens tidsalder: etik, politik, demokrati. Århus: Klim. (155 s)

Dale, Erling Lars. (2006). Pedagogiske handlinger, pedagogikk og utdanningsvitenskap. I Kirsten Sivesind, Gjert Langfeldt, & Guri Skedsmo (Red.), Utdanningsledelse (s. 117-134). Oslo: Cappelen. (18 s)

Evenshaug, Trude. (2017). Da prinsessen og halve kongeriket glapp - om skole og samfunnsintegrasjon på norsk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 3(1). doi:10.23865/ntpk.v3.470 (17 s). (Finnes online)

Foucault, Michel, & Østerberg, Dag. (1994). Overvåkning og straff : det moderne fengsels historie (2. utg. ed.). Oslo: Gyldendal. S 121-264 (143 s)

Gloppen, Siri. (2003). Kampen for sosiale rettigheter – er rettsalen riktig arena? Nordic Journal of Human Rights, 21(01), s. 61-74 (13 s). (Finnes online)

Karseth, Berit, Møller, Jorunn, & Aasen, Petter. (2013). Reformtakter : om fornyelse og stabilitet i grunnopplæringen. Oslo: Universitetsforl. (248 s)

Kvam, Vegard. (2016). Jakten på den gode skole : utdanningshistorie for lærere. Oslo: Universitetsforl. (175 s)

Lile, Hadi Strømmen. (2014). Grunnlovfesting av retten til utdanning: Nye verdier i skolen? Kritisk Juss, 40(02-03), s. 81-104 (24 s) (Finnes online)

Molander, Anders, & Terum, Lars Inge. (2008). Profesjonsstudier.Studier av profesjonell yrkesutøvelse - kompetanseoppbygging i, profesjonsforskning. Oslo: Universitetsforl. Kap, 0 – 11 + 17 = (226 s)

Nielsen, Harriet Bjerrum. (2014). Forskjeller i klassen : nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo: Universitetsforl. (215 s)

Simons, Maarten. (2014). Governing through feedback: From national orientation towards global positioning. In Tara Fenwick, Eric Mangez, & Jenny Ozga (red.), World Yearbook of Education 2014: Governing Knowledge: Comparison, Knowledge-Based Technologies and Expertise in the Regulation of Education  (s. 155-171). London: Routledge. (16 s)

Solbrekke, Tone Dyrdal, & Karseth, Berit. (2006). Professional Responsibility – An Issue for Higher Education? Higher Education, 52(1), 95-119. doi:10.1007/s10734-004-5762-5(24s). (Finnes online)

Straume, Ingerid S. (2011). Danning i en flerkulturell lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift, 95(01), 5-15 (10 s). (Finnes online)

Williamson, Ben. (2017). Big data in education. The digital future of learning, policy and practice. London: Sage. (205 s)

Publisert 23. nov. 2017 13:23 - Sist endret 22. jan. 2018 16:27