Sykdom og tilrettelegging ved hjemme eksamen PED1002

Tilrettelegging til eksamen

Trenger du tilrettelegging til eksamen? Du kan søke om tilrettelagt eksamen via UiO sine nettsider innen bestemte frister. Det er viktig at du leser informasjonen nøye og at det kommer tydelig frem hva slags tilrettelegging det søkes om.

Sykdom under eksamen

Blir du syk i eksamensperioden, altså mellom 4 til 6 juni er det viktig at du skaffer deg legeerklæring.Legeerklæringen sendes med filesender til ekspedisjonen@iped.uio.no  senest 9.juni.

Vi tilbyr utsatt eksamen til kandidater som fremviser legeerklæring for den aktuelle perioden.

Du vil få beskjed på e-post om dato for utsatt eksamen og hvordan du kan søke om å ta den. Denne pleier vanligvis å være i begynnelsen av august.

 

Publisert 25. mai 2018 13:33 - Sist endret 15. mars 2022 14:58