Valg av fordypning i bachelorgraden

Perioden for å søke om plass på emner i høstsemesteret 2020 er endret til 10.- 17.juni. Du må forberede deg til andre studieår i programmet ved å ta noen viktige valg. Du bør derfor lese gjennom tilgjengelig informasjon nøye.

Tone Kvernbekk og Yngvild Dahl

12. mai informerer faglig og administrativ studieleder om valg av fordypning.

Foto: Ulf Grefsgård

Forbered deg!

  • Delta på zoom-møte den 12.mai. (pålogginslenke til zoom finner du i canvasrommet for PED1002) Der vil faglig og administrativ studieleder presentere opplegget for 2. og 3. år i bachelorprogrammet. Se PP-presentasjon om bachelorprogrammet.
  • Les informasjonen på programsiden om oppbygging av bachelorgraden og særlig punktet om valgfrie emnegrupper i pedagogikk. 
  • Velg emnegruppe i pedagogikk- tre alternativer:
  1. Pedagogisk psykologi- hvordan mennesker lærer og utvikler seg. Se PP-presentasjon fra fordypningen.
  2. Skole utdanning og oppvekst. Se PP-presentasjon fra fordypningen
  3. Kompetanseutvikling, arbeidsliv og teknologi. Se PP presentasjon fra fordypningen

Registrer deg 3.-10.juni!

  • Legg inn valget i utdanningsplanen i Studentweb – da kommer emnene inn i planen din.
  • Meld deg opp til emner i høstsemesteret. Du får svar med én gang om plass på obligatoriske emner.  Du må vente på svar om du har fått plass på emnene i emnegruppen. Svaret kommer senest 15.juni. Det er flere søknadsrunder, men for å være sikret plass, må du søke i første runde. Hvis du ikke søker kan du bli forsinket i studiet. 
  • Meld deg til eksamen i alle emner du har fått plass på, fullfør registreringen og betal semesteravgiften.
Publisert 29. apr. 2020 15:47 - Sist endret 4. juni 2020 12:38