Informasjon om obligatorisk arbeidskrav

Du må levere og få godkjent to obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen i PED1002.

Obligatorisk arbeidskrav.

Du må levere og få godkjent to obligatoriske arbeidskrav for å kunne ta eksamen i PED1002 våren 2020. Dette gjelder for alle studenter enten du følger seminar eller tar selvstudium.

Arbeidskravene må leveres til gitte frister. 

Innleveringsfrister og formelle krav til oppgaven vil bli lagt ut på emnets semesterside.

Begge arbeidskravene må være levert i tide og bestått for at du kan ta eksamen i PED1002, våren 2020.

Hva skjer hvis jeg får underkjent arbeidskrav?

Hvis ett eller begge de obligatoriske arbeidskravene blir underkjent får du ikke ta eksamen i emnet PED1002, våren 2020.

Ved underkjent arbeidskrav vil du få en kort begrunnelse på hvorfor fra faglærer. Det er ingen mulighet for å få levere arbeidskrav pånytt hvis du får det underkjent.

Skriveverksted.

Vi setter opp to skriveverksteder hvor du kan få veiledning på foreløpig utkast til obligatorisk arbeidskrav. Tid og sted for skriveverkstedet finner du i timeplanen til PED1002 vår 2020.

Sykdom og utsettelse på innlevering.

For utsettelse på endelig innlevering kreves sykemelding fra lege/behandlingssted og personlig samtale med administrativt ansvarlig. Send en epost til : pedagogikk-bachelor@iped.uio.no for avtale.

Publisert 12. aug. 2018 20:39 - Sist endret 22. jan. 2020 08:34