Om eksamen

Emnet har en hjemmeeksamen. Denne skal gjenspeile den faglige bredden i emnet. 

  • Hjemmeeksamen (3 dager). Drøfting av tekst/langsvarsoppgave.

Du får to oppgaver å velge imellom. Besvarelsen skal være på mellom 6-8 sider. Du kan gjerne diskutere med andre hvordan oppgavene kan løses, men du kan ikke skrive sammen med noen eller kopiere andre. Besvarelsen skal framstå som et selvstendig, individuelt arbeid.

Det vil være en fordel for deg å søke på nettsider for å få mer informasjon om saken du velger å skrive om. Noen kilder har du bare tilgang til om du er logget på UiO. Se: https://www.ub.uio.no/bruk/ub-tilgang-hjemmefra.html

Det vil være en fordel for deg at du bruker pensum fra flere delområder og henviser til ulike bøker og artikler som er relevante for oppgaven.

Besvarelsen din skal leveres i PDF-format på Inspera.Eksamen skal vurderes av en kommisjon med to sensorer.

 

Still spørsmål under eksamen

Faglig og administrativt ansvarlige vil være tilgjengelig i "diskusjoner" i fellesrommet i canvas.

Her kan du stille spørsmål om eksamen. Vi vil svare på det vi kan og både spørsmål og svar vil bli liggende i diskusjonstrådene så du kan se det senere om du ikke rekker å sende inn spørsmål i tidsrommet vi har åpen diskusjon.

Diskusjonen er åpen følgende dager og tider:

25 mai kl: 10-12

26 mai kl: 14-16

27 mai kl: 12-14

28 mai kl: 10-11

 

 

 

Publisert 20. mai 2020 12:25 - Sist endret 20. mai 2020 12:25