Sykdom og utsettelse av obligatorisk aktivitet

Utsatt innleveringsfrist

Du kan få utsatt frist på innlevering av obligatoriske arbeidskrav kun med legeerklæring fra lege eller behandlingssted.

Kopi av legeerklæringen sendes som vedlegg i epost til: pedagogikk-bachelor@iped.uio.no så snart som mulig.

Du vil få beskjed om utsatt frist for innlevering av obligatoriske arbeidskrav tilsendt på epost.

Ønsker du å booke en time for samtale i forbindelse med tilrettelegging av studiehverdagen kan du sende en epost til: pedagogikk-bachelor@iped.uio.no

Husk at alle obligatoriske aktiviteter må være levert innen gjeldende frister og bestått for å kunne ta eksamen i PED1002 våren 2020.

 

Publisert 21. feb. 2020 09:33 - Sist endret 21. feb. 2020 09:33